PRESTAVLJENO! Vabilo na občni zbor društva

V skladu s situacijo širjenja okužb s Covid-19 v Zgodovinskem društvu Rapalska meja za nedoločen čas prestavljamo občni zbor. Hvala za razumevanje.

 

Na podlagi statuta Zgodovinskega društva Rapalska meja in sklepa Izvršnega odbora društva sklicujemo redni Občni zbor Zgodovinskega društva Rapalska meja, ki bo

v nedeljo, 15. marca 2020 ob 18. uri, v prostorih TIC Podbrdo

Za Občni zbor je predlagan naslednji dnevni red: 

1. Odprtje zbora in pozdravni nagovor predsednika
2. Izvolitev organov občnega zbora:
– delovno predsedstvo
 zapisnikar in dva overovatelja zapisnika
– verifikacijska komisija
3. Poročila o delu Zgodovinskega društva Rapalska meja v letu 2019
4. Razprava na poročila in potrditev letnega poročila za leto 2019
5. Predstavitev programa dela društva za leto 2020
6. Predstavitev aktivnosti ob stoletnici podpisa rapalske pogodbe
7. Razprava o programu društva in njegova potrditev
8. Predlogi, mnenja in vprašanja

Vabimo vas, da se občnega zbora udeležite v čim večjem številu. Po zaključku zbora bo družabno srečanje s skromno pogostitvijo. 

Na Občnem zboru bo tudi možnost včlanitve v društvo, ter plačilo članarine za leto 2020, ki bo znašala 10 eurov. 

 

Prisrčno vabljeni!

Podbrdo; 25. februarja 2020