Zgodovinska pot Mrouce cajta

“Mrouce cajta” History Trail

Zgodovinska pot v okviru projekta »Mrouce cajta« (narečno »Drobtinice časa«) nas po Podbrdu vodi skozi čas po prvi svetovni vojni (1918–1947), ko je po obronkih na njegovi severni, vzhodni in južni strani potekala rapalska meja med Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev ter Kraljevino Italijo.

Part of the “Mrouce cajta” project (a dialect phrase meaning tiny bits of time), the history trail guides us through the settlement of Podbrdo during the period 1918-1947 after WWI, when the Rapallo border between the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and the Kingdom of Italy ran along the ridges on its northern, eastern and southern sides.

Južni vhod v najdaljši slovenski železniški predor. Southern entrance into longest railway tunnel in Slovenia

Digitalni vodnik po zgodovinski poti

Use our digital guide

O zgodovini Podbrda...

Read about our history

Kliknite za več / Click for more

Vodnik po zgodovinski poti Mrouce cajta si lahko brezplačno ogledate z aplikacijo Explorer for ArcGIS. Po namestitvi v aplikaciji poiščite “Podbrdo Mrouce cajta” in že lahko pričnete raziskovati!

“Mrouce cajta” history trail guide is also available within the Explorer for ArcGIS app. Inside the app look for “Podbrdo Mrouce cajta trail” and  start exploring!

Kje smo?

Where are we?

Ob cerkvi sv. Nikolaja sredi starega vaškega jedra Podbrda stoji prenovljena Jakovkna hiša častitljive starosti in pestre preteklosti. V njej se poleg turistične informacijske pisarne za zgornjo Baško grapo nahaja tudi stalna muzejska razstava, ki jo je leta 2008 postavil Tolminski muzej.

By the Church of St. Nicholas in the middle of the village Podbrdo stands a restored Jakovka’s house of respectable age and variegated past. Beside the tourist information office for the upper Baška grapa it houses a permanent museum exhibition, which was opened in 2008 by the Tolmin Museum.