Novi podatki društvenega zemljevida

  • Post author:
  • Post category:Novice
Prikaz kategorij mejne črte in mejnikov pri zaselku Trate (Medvedje brdo).

V letošnjem letu smo bili prisiljeni umakniti nekatere sloje zaradi prevelikih količin podatkov v naši prostorski bazi – predvsem so to mejniki rapalske meje. Kot ste verjetno opazili, v našem zemljevidu nudimo tudi več temeljnih kart (lidar, DOF, zgodovinske karte, … ). Zagotavlja jih GeoHub-SI gradnik državne uprave oz. njegovi vsebinski skrbniki. Zaradi prenove so stari servisi prenehali delovati zato smo morali pridobiti nove. 

NOVOSTI:

  • Dodane so povezave do zgodovinskih kart Slovenije v obdobju 1936 – 1941 in nove Lidar vizualizacije. Poleg naštetih lahko v pregledovalniku Ministrstva za kulturo raziskujete tudi druge zgodovinske karte https://geohub.gov.si/ghapp/giskd/,
  • Dodana sta prenovljena sloja mejnikov rapalske meje in mejne črte. Linija je sedaj razdeljena glede na kategorije mejne črte (ravna zračna linija, gozdni posek, po cesti, po vodotoku, … )
  • privzeto je dodana svetovna karta letalskih/satelitskih posnetkov za prikaz vsebin izven Slovenije.

Lokacije mejnikov:

Prenovljena linija mejne črte prikazuje dejansko razmejitev in ne zgolj ravno črto med dvema mejnikoma. V praksi to pomeni, da prihaja do odstopanj med lokacijami mejnikov in mejne črte povsod tam, kjer so mejniki stali izven poteka meje. To so npr. mejniki ob vodotokih, ob cesti kadar je meja potekala po sredini prometnice. Pravilno je prikazana razporeditev mejnikov tudi na primeru mlina med Robidnico in Leskovico, kjer sta na vsaki strani objekta stala tudi pomožna mejnika brez številke. Za izboljšanje natančnosti je bil uporabljen sloj Zemljiškokatastrskega prikaza (sloj smo pričeli izboljšavati preden je bil na voljo prenovljeni ZKN). Odstopanja od dejanskega stanja na terenu so posledica odstopanja ZKP. 

Kategorije mejne črte:

 Mejno črto so člani Mešane komisije obeh držav razdelili na več kategorij glede na način poteka meje. Kategorije prikaza na društvenem zemljevidu so:

– zračna linija med mejniki (rdeča črta),

– zračna linija med mejniki po gozdni poseki (zelena črta), 

– meja po sredini vodotoka (prekinjena modra črta),

– meja po sredini ceste/kolovoza (bela s črno obrobo/rjava)

– meja po črti obalne rive (Mrtvi kanal pri Reki; rdeča prekinjena črta).

 

Povezava do zemljevida ostaja enaka:
https://www.rapalskameja.si/zemljevid/

 

Ostale podrobnosti izmere rapalske meje si lahko preberete v članku Grege Žorža Geodetska izmera rapalske meje, njena digitalizacija in presek s historičnim in aktualnim stanjem zemljiškega katastra, ki je bil objavljen v monografiji Preteklost in prihodnost (stran 259).

Link:

https://doi.org/10.3986/9789610506683

oziroma 

https://www.researchgate.net/publication/364044092_Geodetic_determination_of_the_Rapallo_border_its_digitisation_and_intersectionwith_the_historical_and_current_state_of_the_land_cadastre

 

Želimo vam prijetno uporabo!

Prikaz mejne črte in mejnikov pri mlinu med Leskovico in Robidnico
Prikaz mejne črte in mejnikov ob kolovozu in cesti pod Snežnikom
Prikaz mejne črte in mejnikov ob vodotoku pri cesti Žiri - Rovte
Prikaz mejne črte in mejnikov pri reki Rječini in Mrtvem kanalu na Reki