Občni zbor društva 2022

Na podlagi statuta Zgodovinskega društva Rapalska meja in sklepa Izvršnega odbora društva sklicujemo redni Občni zbor Zgodovinskega društva Rapalska meja, ki bo

v petek, 15. aprila 2022 ob 18. uri, v planinskem domu na Petrovem Brdu

Za Občni zbor je predlagan naslednji dnevni red:

 1. Odprtje zbora in pozdravni nagovor predsednika
 2. Izvolitev organov občnega zbora:
 • delovno predsedstvo:
  • zapisnikar,
  • dva overovatelja zapisnika,
  • verifikacijska komisija.
 1. Poročila o delu Zgodovinskega društva Rapalska meja v letu 2021 s finančnim poročilom in poročilom nadzornega odbora.
 2. Razprava na poročila in potrditev letnega poročila za leto 2021
 3. Predstavitev programa dela društva za leto 2022
 4. Razprava o programu društva in njegova potrditev
 5. Predlogi, mnenja in vprašanja
  Vabimo vas, da se občnega zbora udeležite v čim večjem številu. Po zaključku zbora bo družabno srečanje.
  Na Občnem zboru bo tudi možnost včlanitve v društvo, ter plačilo članarine za leto 2022, ki bo znašala 15 eurov.

Prisrčno vabljeni!

Podbrdo; 11. april 2022 Predsednik ZDRM
Grega Žorž