Zgodovinsko društvo rapalska meja

Vabilo na občni zbor društva

Na podlagi statuta Zgodovinskega društva Rapalska meja in sklepa Izvršnega odbora društva sklicujemo redni Občni zbor Zgodovinskega društva Rapalska meja, ki bo v četrtek, 28. marca 2019 ob 18. uri, v prostorih občine Gorenja vas – Poljane.

Za Občni zbor je predlagan naslednji dnevni red:

 1. Odprtje zbora in pozdravni nagovor predsednika
 2. Izvolitev organov občnega zbora:
  – delovno predsedstvo
  – zapisnikar in dva overovatelja zapisnika
  – verifikacijska komisija
 3. Poročila o delu Zgodovinskega društva Rapalska meja v letu 2018
 4. Razprava na poročila in potrditev letnega poročila za leto 2018
 5. Predstavitev programa dela društva za leto 2019,
 6. Razprava o programu društva in njegova potrditev
 7. Predlogi, mnenja in vprašanja

Vabimo vas, da se občnega zbora udeležite v čim večjem številu. Po zaključku zbora bo družabno srečanje.

Na Občnem zboru bo tudi možnost včlanitve v društvo, ter plačilo članarine za leto 2019, ki bo znašala 10 eurov.

Prisrčno vabljeni!

Podbrdo; 12. marec 2019                                                                  Predsednik ZDRM

                                                                                                          Grega Žorž

 

Občina Gorenja vas – Poljane se nahaja na naslovu Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, za stavbo je parkirišče, ki je dostopno preko dovoza z zahodne strani stavbe.

Close Menu