Vabilo na občni zbor društva

Na podlagi statuta Zgodovinskega društva Rapalska meja in sklepa Izvršnega odbora društva sklicujemo redni Občni zbor Zgodovinskega društva Rapalska meja, ki bo v četrtek, 28. marca 2019 ob 18. uri, v prostorih občine Gorenja vas – Poljane.

Za Občni zbor je predlagan naslednji dnevni red:

 1. Odprtje zbora in pozdravni nagovor predsednika
 2. Izvolitev organov občnega zbora:
  – delovno predsedstvo
  – zapisnikar in dva overovatelja zapisnika
  – verifikacijska komisija
 3. Poročila o delu Zgodovinskega društva Rapalska meja v letu 2018
 4. Razprava na poročila in potrditev letnega poročila za leto 2018
 5. Predstavitev programa dela društva za leto 2019,
 6. Razprava o programu društva in njegova potrditev
 7. Predlogi, mnenja in vprašanja

Vabimo vas, da se občnega zbora udeležite v čim večjem številu. Po zaključku zbora bo družabno srečanje.

Na Občnem zboru bo tudi možnost včlanitve v društvo, ter plačilo članarine za leto 2019, ki bo znašala 10 eurov.

Prisrčno vabljeni!

Podbrdo; 12. marec 2019                                                                  Predsednik ZDRM

                                                                                                          Grega Žorž

 

Občina Gorenja vas – Poljane se nahaja na naslovu Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, za stavbo je parkirišče, ki je dostopno preko dovoza z zahodne strani stavbe.