Knjiga o vojašnicah kraljeve finančne straže ob rapalski meji

Kratek opis (prevedeno iz italijanščine):

Ponovno odkritje “rapalske meje”, 100 let po pogodbi med Italijo in Jugoslavijo, ki je določila njeno rojstvo, vodi v zapleteno zgodovinsko obdobje med obema svetovnima vojnama v Julijski krajini, ki je pogosto zasenčeno s samimi dogodki druge svetovne vojne.

Zanimanje za to mejo je omogočilo tudi preusmeritev (italijanske) pozornosti na obrobje zgornjejadranske regije, ki že od nekdaj predstavlja črto trenja med sredozemskim in celinskim svetom, kjer kulturni vplivi, ki prihajajo z italijanskega polotoka, niso nič drugega kot oddaljeni odmevi.

Danes nam identifikacija ruševin vojašnic kraljeve finančne straže omogoča, poglobljeno raziskavo  krajev in dogodkov ob rapalski meji ter nam nudi izgovor za njihov ogled, nedaleč od sedanje italijanske meje, da bi ponovno odkrili antične doline, stare legende, oddaljene gore in seveda številne obmejne zgodbe, ki so padle v pozabo.

O avtorju:

Michele di Bartolomeo živi v Gorici in je zaposlen v finančni straži. Že leta 2014 je v soavtorstvu izdal svojo prvo knjigo namenjeno delovanju finančne straže ob vzhodni meji Italije v 20. stoletju (povezava).  Čas po izdaji prve knjige je namenil podrobnejšemu raziskovanju nekdanjih vojašnic, njihovi lokaciji, organizaciji in usodi po italijanskem napadu na Jugoslavijo leta 1941. 

V novi knjigi je celovito prikazana organizacija in delovanje finančne straže ob rapalski meji, prav tako pa je v njej zbrano tudi gradivo o nekaterih meddržavnih incidentih in nesrečah, ki so med finančniki zahtevali smrtne žrtve. 

Knjiga je dostopna le v italijanskem jeziku, v društvu si prizadevamo za njen prevod, saj je avtor en izmed večjih poznavalcev delovanja finančne straže na ozemlju Slovenije ter je hkrati tudi sodeloval pri ustanovitvi Zgodovinskega društva Rapalska meja. 

 

Knjigo je mogoče kupiti v spletni knjigarni 

https://www.ibs.it/dimenticate-caserme-d-oriente-luoghi-libro-michele-di-bartolomeo/e/9788861027749?inventoryId=432058885&queryId=7963c6c70423f5e92a5fcb04e0b5083b