Javno vodenje – Javorniki

Kljub oblačnemu vremenu in centimetru novega snega smo v nedeljo izvedli voden ogled rapalske meje na osrednjem delu Javornikov.
V Podskrajniku se nas je zbralo za pet polnih avtomobilov, ogledali pa smo si vse od poljskih položajev, utrdb, protitankovskih ovir, mejnih postojank, mejnega prehoda in ohranjenih obrambnih vojašnic ter tudi kapelice, nesojeno “lovsko” rezidenco v primeru obiska Mussolinija in gozdarsko rezidenco Stara Hiša, ki je predstavljala južno mejo gozdnih zemljišč dvorca Haasberg, v njej pa je tridnevni lovski izlet preživel tudi cesar Franc Jožef I.

Za pomoč pri vodenju in navigaciji se zahvaljujemo Tinetu Scheinu.

Po Planinskem polju in osrednjemu delu Javornikov (Otoška in Jurjeva dolina) si bomo v nedeljo 2. junija ogledali še ostanke na območju Snežnika.