Vabilo na srečanje društva v Poljanski dolini

Vabimo vas na srečanje članov in ljubiteljev društva, ki bo hkrati tudi peta seja Izvršnega
odbora Zgodovinskega društva Rapalska meja, ki bo v ponedeljek, 26. marca 2018 ob 18.00
uri v prostorih Občine Gorenja vas – Poljane.

Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Predstavitev Zgodovinskega društva Rapalska meja in poročila o delu v letu 2017
2. Aktivnosti na območju Poljanske doline
3. Predstavitev predloga strategije društva in razprava
4. Predstavitev prihajajočih aktivnosti za leto 2018,
5. Odgovor na vprašanja zastavljena na Občnem zboru v Idriji:
– Meje katastrskih občin,
– Zaščita še obstoječih objektov
6. Predlogi, mnenja in vprašanja
Vabimo vas, da se srečanja udeležite v čim večjem številu. Na srečanju bomo veseli vsake
pripombe in ideje, tam pa bo tudi delovna skupina za rapalsko mejo in Rupnikovo linijo, ki
deluje pod okriljem občine Gorenja vas – Poljane.
Na srečanju bo tudi možnost včlanitve v društvo, ter plačilo članarine za leto 2018, ki znaša
10 eurov.
Prisrčno vabljeni!