Predavanje v Cerknici

Na povabilo knjižnice Jožeta Udoviča v Cerknici smo pripravili predavanje o vojaški zasedbi slovenskega ozemlja s strani italijanske vojske novembra 1918, postopnemu oblikovanju mejnega nadzora na obeh straneh meje na širšem območju Cerknice ter lokacije mejnih objektov.

Velik poudarek smo dali predstavitvi jugoslovanskih služb in njihovi organizaciji, saj je bila Cerknica skoraj tri leta prvo naselje pod nadzorom slovenskih organov za demarkacijsko črto, po podpisu rapalske pogodbe pa sta primat strateško pomembnih mejnih krajev prevzela Planina in Rakek – v prvem je bil mednarodni cesti prehod, na drugem pa mednarodni železniški prehod.

Udeleženci predavanja so napolnili dvorano zato lahko upravičemo napišemo, da so te vsebine še kako aktualne