TOČKA 4: MOST PREKO UNICE

Zgodovinska pot Planina

Planina historic trail

Z dokončno dogovorjenim potekom meje leta 1924 je Planina postala edini večji kraj na ozemlju današnje Slovenije, v katerem je meja potekala skozi samo naselje – Gornja Planina je namreč postala ločena od Kačje vasi in Griča. Delitev kraja je od prebivalstva, pa tudi od oblasti terjala številne prilagoditve: tako so otroci, ki so z novo delitvijo postali državljani Kraljevine Italije, vse do leta 1931, ko so odprli italijansko šolo v Kačji vasi (nasproti odcepa za Kačjo vas, kjer je učence poučevala tudi učiteljica hrvaškega rodu z Reke), pouk obiskovali na strani Kraljevine SHS. 

Jugoslovanski strani so pripadle tudi vse tri cerkve in pokopališče, saj je meja potekala po robu glavne ceste v zgornjem delu naselja. Bogoslužje so zato prebivalci italijanske strani opravljali v edinem razpoložljivem sakralnem objektu, kapelici dvorca Hošperk. Do tja niso hodili po najbližji poti, temveč po cesti nad Planinsko jamo. Le-ta je namreč edina, ki do dvorca ni vodila preko državne meje.

 

1930 – Ko je v februarju ob slabem vremenu v stražarnici ob Malnih svojo službo opravljal podpreglednik finančne kontrole Franc Jančar, sta se na mejnem prehodu zglasila italijanska državljana iz okolice Bologne. Nerazumevajoč italijansko besedo je kot prevajalko uporabil domačinko iz Planine, Marijo Rožanc, pribežnika pa je odvedel na orožniško postajo na nadaljnje zaslišanje. Že naslednji dan je Marija Rožanc italijanskim karabinjerjem poročala, da sta pribežnika priznala soudeležbo pri napadu na uredništvo časnika Il Popolo v Trstu, Franc Jančar pa naj bi njuno akcijo pozdravljal in dodal, da bi bil potreben tudi atentat na Benita Mussolinija, predsednika italijanske vlade. 

V strahu pred mednarodnim incidentom je banska uprava v Ljubljani poročala oddelku za državno zaščito notranjega ministrstva in prosila dravsko finančno direkcijo, naj opravi dodatne preiskave. Okrajni načelnik Gorenjega Logatca je že 1. marca uradno zaslišal Franca Jančarja in Marijo Rožanc, vsak od njiju pa je predstavil drugačno zgodbo. Štiri dni po tem je oba zaslišal še starešina glavnega oddelka financarjev v Gorenjem Logatcu, Alojzij Črepinek, spremljal pa ga je starešina planinskega oddelka z dvema financarjema, ki sta vodila zapisnik. Za mnenje o Mariji Rožanc so prosili tudi Občino Planina pri Rakeku, ki jo je oklicalo za ‘…v političnem in moralnem oziru na slabem glasu ter po mnenju županstva nezanesljivo, kakor tudi precej omejeno’. 

Zaradi nejasnosti so Francu Jančarju zaradi postopkovnih napak za tri mesece znižali plačo za 15 % ter mu za eno leto zamrznili napredovanje. Kljub majhni stražarnici je namreč vanjo privedel oba Italijana ter ju neupravičeno spraševal po incidentu v Trstu, problematična pa je bila tudi raba domačinke za prevajalko, saj bi prebežnika po protokolu moral takoj pripeljati k orožnikom. 

Most preko Unice v času pred prvo svetovno vojno. Vir: Notranjski muzej
Nespremenjen most preko Unice danes.
V času poplav se Unica spremeni v širok in vodnat vodotok.

Zgodovinska pot Planina je nastala v okviru projekta “Alpski zid – tematska pot pri Planini”, ki je del participativnega proračuna Moja občina 2022 – 2023, v sodelvanju z Zgodovinskim društvom Rapalska meja, Zavodom Znanje Postojna, OE Turizem in OE Notranjski muzej Postojna ter RRA Zeleni kras.

Dodatne informacije ali naročilo vodnika po poti:

TIC Postojna

Tržaška cesta 59a
6230 Postojna
Slovenija

M: +386 (0)64 179 972
E: tic.postojna.info@zavod-znanje.si

postojna
logoZDRM_bel
IZRELAN-logotip CMYK institucionalni copy
ZZ_kombinacija-TU
Moja obcina Postojna Logotip 5-8-19
logo