Literatura

– Bartolomeo, M., Sancimino, F., 2014. Dal primo colpo all’ultima frontiera La Guardia di finanza a Gorizia e provincia: una storia lunga un secolo. Gorica, Libreria editrice Goriziana, 312 str.
– Beran, J., 1979. Plebiscit in razmejitev v Benečiji (1866 in 1867). Zgodovinski časopis, 33, 2, 267-280 str.
– Bizjak, M.,2016. Italijanski obrambni načrti proti Kraljevini SHS/Kraljevini Jugoslaviji in gradnja utrjenega obrambnega pasu na italijanski vzhodni meji (Rateče-Reka), 1927-1941. Doktorsko delo. Koper, Fakulteta za humanistične študije, Zgodovina Evrope in Sredozemlja, 393 str.
– Blatnik, B., Blatnik, Š., Dovečar, M., Furlan, U., Hočevar, L., Jezeršek, U., Kovačič, E., Selčan, A., Tomič, T., Trstenjak, K., Vurunič, S., Žorž, G., 2010. Dolina Tolminke. V: Občina Tolmin: sotočje mladih možganov in aktualnih izzivov. Ljubljana, Društvo mladih geografov Slovenije, občina Tolmin, 173-177 str.
– Čelik, P., 2012. Naši financarji (1918-1946). Ljubljana, Modrijan, 669 str.
– Decisioni della commissione mista stabilita dalle convenzioni Nettuno e di Belgrado. 1929, Rim, Ministrstvo za zunanje zadeve, 46 str.
– Fortunat Černilogar, D., 2008. Ena sama vojašnica. V: Vojske, orožje in utrdbeni sistemi v Posočju. Tolmin, Tolminski muzej, 212 str.
– Fortunat Černilogar, D., 2008. Vojašnice v Gornjem Posočju. V: Vojske, orožje in utrdbeni sistemi v Posočju. Tolmin, Tolminski muzej, 212 str.
– Guštin, D., 2005. Dve antantni vojski na Slovenskem leta 1918. V: Stiplovškov zbornik, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 73-88 str.
– Kacin-Wohinz, M., 1972. Primorski Slovenci pod italijansko zasedbo 1918-1921. Maribor, Obzorja, 468 str.
– Kofol, K., Varovanje in utrjevanje rapalske meje. V: Vojske, orožje in utrdbeni sistemi v Posočju. Tolmin, Tolminski muzej, 212 str.
– Marušič, B., 1980. Na Primorskem ob razpadu Avstro-Ogrske. Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, 28, 1, str. 32-42.
– Pavšič, T., 1999. Ob stari meji: pričevanja in spomini. Idrija, Bogataj, 190 str.
– Premirje Vile Giusti. Forost Ungarisches institut. 2015. URL: http://www.forost.ungarisches-institut.de/pdf/19181103-1.pdf (Citirano 5.8.2014).
– Rapalska pogodba. Forost Ungarisches institut. 2015. URL: http://www.forost.ungarisches-institut.de/pdf/19201112-1.pdf (Citirano 5.8.2014)
– Svoljšak, P., 2006. Slovensko ozemlje med italijanskimi strateškimi načrti in italijansko zasedbo v času prve svetovne vojne. V: Zgodovina v šoli. Ljubljana, Zavod republike Slovenije za šolstvo in šport, 6-13 str.
– Šiškovič, K., 1979. Beneška Slovenija 1866-1918. Zgodovinski časopis, 33, 2, 267-280 str.
– Uršič, M., 2013. Prebivalstvo na Goriškem v prvi polovici 20. stoletja v luči popisov prebivalstva. Diplomsko delo. Maribor, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, Oddelek za geografijo, 232 str.
– Žorž, G. 2010. Zgodovinski razvoj območja občine Tolmin. V: Občina Tolmin: sotočje mladih možganov in aktualnih izzivov. Ljubljana, Društvo mladih geografov Slovenije, občina Tolmin, 200 str.
– Žorž, G., 2014. Resnica o Morbegni. Planinski vestnik, 114, 10, str. 4-9.
– Žorž, G., 2015. Nadzor meje nad Tolminko. Planinski vestnik, 115, 3, str. 26-29.
– Žorž, G., 2015. Še pojasnilo glede nastanka zgradbe Morbegno. Planinski vestnik, 115, 7-8, str. 12-14.
– Žorž, G., 2016. Italijanska zasedba slovenskih krajev v novembru 1918. Zgodovinski časopis, 21, 2-3, str 364-380.
– Žorž, G., 2017. Varovanje rapalske meje in vojaška navzočnost na območju XI. armadnega zbora. Magistrsko delo, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 193 str.