Add Your Heading Text Here

Sotočje rek Bače in Idrijce je hkrati tudi stikališče dveh dolin, ki sta vodili proti državni meji. Če sta severne dostope proti Tolminu varovale utrdbe v dolini Soče in Tolminke so južni prehod zapirale utrdbe v naselju Bača pri Modreju in nad naseljem Hum. Caposaldo Baccia je bil sestavljen iz treh utrdb, številnih manjših poljskih položajev, zaklonišča in vojaške posadke v stari avstrijski trdnjavi ob železniškem mostu čez reko Idrijco. Cesta, ki vodi od naselja Podmelec čez Ljubinj do Tolmina je svoj strateški pomen dokazala že v prvi svetovni vojni, ko je postala glavna oskrbovalna žila tolminskega odseka fronte. Utrdbe pri Bači pri Modreju so zapirale spodnji izhod doline, dve utrdbi nad Humom pa zgornji izhod. Obe utrdbi sta v zelo dobrem stanju, sta opremljeni z inventurnimi ploščicami Ministrstva za Obrambo Republike Slovenije, v eni pa je danes del počitniškega bivališča.