Zgodovinsko društvo rapalska meja

Teden geoparkov

Foto: Andrija Majsen Čas med obema vojnama, ko so bili Primorje ter deli Koroške in Kranjske priključeni Kraljevini Italiji, je za sabo zapustil sledi zgodovine. Po nasprotnem grebenu čez Idrijco…

Continue Reading

Predavanje v Cerknici

Na povabilo knjižnice Jožeta Udoviča v Cerknici smo pripravili predavanje o vojaški zasedbi slovenskega ozemlja s strani italijanske vojske novembra 1918, postopnemu oblikovanju mejnega nadzora na obeh straneh meje na…

Continue Reading
Close Menu